การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” ครั้งที่ 4/2558

DSC_7780

รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

DSC_7789 DSC_7787 DSC_7785 DSC_7783 DSC_7782

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *