กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

DSC_7855

กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองพัฒนานักศึกษาและกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ภายใต้ concept “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ให้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 25 – 26 พ.ย. 58

DSC_7827 DSC_7830 DSC_7868 DSC_7871 DSC_7883 DSC_7888 DSC_7900 DSC_7903 DSC_7914 DSC_7928 DSC_7933 DSC_8015 DSC_8023 DSC_8122 DSC_8128

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *