เสนอชื่อศิษย์เก่าเข้ารับคัดเลือก “ศิษย์เก่าดีเด่น มทร.พระนคร”

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงขอเสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเข้ารับโล่และเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 11 ปี มทร.พระนคร วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น และ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองพัฒนานักศึกษา โทร 02-665-3777 ต่อ 6051, 6053

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *