11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

ขอเชิญร่วมงาน 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม
วันที่ 18 – 20 มกราคม 2559 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้ขอเชิญผู้สนใจสนับสนุนการศึกษา แสดงความจำนงที่ http://www.rmutp.ac.th/donate/

12360440_1086511011399832_7354867613166105500_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *