อธิการบดีนำทีมนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดงและชมรมดนตรีของ มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมรำวงงานวัดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ร่วมกับคณะผู้บริหารในหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น ๔

12170593_888530217899948_1252482180_n

อธิการบดีนำทีมนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดงและชมรมดนตรีของ มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมรำวงงานวัดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ร่วมกับคณะผู้บริหารในหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น ๔

รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการอบรมหลักสูตรพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและสร้างเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมในการจัดงานสังสรรค์ของผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในการนี้มีนักแสดงจากชมรมศิลปะการแสดงของ ม.ราชมงคลพระนคร นำทีมโดยนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี และวงดนตรีจากชมรมดนตรี โดย ผศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ร่วมสร้างสีสันในงาน ภายใต้แนวคิด “รำวงงานวัด อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” ได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมนับเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

12167672_888532837899686_979161833_n12170766_888532834566353_2056884403_n 804502_888532827899687_2145708862_n12179838_888532844566352_7974309_n12177707_888532847899685_1324907827_n804731_888532984566338_930143336_n12166192_888532991233004_1427231402_n12170678_888532987899671_279654029_n12168156_888532981233005_578140242_n12179953_888533017899668_1242621073_n12167813_888533007899669_1765815292_n804533_888533014566335_310821389_n12179363_888532997899670_1059926848_n12168156_888533024566334_2100544870_n12170271_888533021233001_1730456067_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *