สื่อสารฯ ลงพื้นที่อบรมการทำเว็บไซต์ แก่นักเรียนโรงเรียนพระธาตุบังพวน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา ลงพื้นที่ พูดคุยกับคุณลุงคุณป้าที่ทำสายประคตในชุมชน และมัคคุเทศก์น้อย จากโรงเรียนพระธาตุบังพวน ถ่ายทำวีดีโอลงเว็บไซต์ชุมชนวัดพระธาตุบังพวน เพื่อประชาสัมพันธ์จัดเตรียมงานแถลงข่าวโครงการ 11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม รวมถึงกิจกรรมการจัดอบรมการทำเว็บไซต์ แก่นักเรียน โรงเรียนพระธาตุบังพวน ณ วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ชุมชน ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558

10473

10531 10530105211055510597105991075110753107721079210785

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *