สถาปัตย์ฯ ความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน

DSC_7883นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำเสนอผลงานของนักศึกษาร่วมกันออกแบบโปสเตอร์ให้กับร้านค้าบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ผ่านรายการ  U Channel โดยตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะตนเองได้ฝึกประสบการณ์จริงที่ไม่ใช่แค่การทำงานส่งอาจารย์ แต่เป็นความภูมิใจของตนเองและเพื่อน ที่ได้เห็นผลงานของตนเอง เป็นที่ชื่นชอบของผู้ประกอบการ  และเพิ่มความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทางด้านผู้ประกอบการร้านค้าได้แสดงความคิดเห็นว่า โปสเตอร์ หรือแผ่นป้ายตกแต่งร้านนอกจากจะทำให้ร้านของตนเองดูดีขึ้น ดึงดูดลูกค้ามากขึ้น เป็นเรื่องที่ดีทำให้นักศึกษาได้พัฒนาฝีมือ และฝึกการทำงานให้กับนักศึกษาก่อนออกไปสู่ทำงานจริง

DSC_7871DSC_7874 DSC_7877 DSC_7880DSC_7882 S__26935302

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *