ร่วมติดตามผลงานของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง

DSC_2423ร่วมติดตามผลงานวิจัยของ ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ และอาจารย์ธวัชชัย แสงน้ำเพชร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น งานวิจัยเรื่อง “การย้อมสีด้วยสมุนไพรไทยเพื่อป้องกันรังสียูวี สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ออกอากาศสดรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางสถานีไทยช่อง 3 Family ช่อง 13  ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 – 09.00 น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *