ราชมงคลพระนคร ประชุมเข้มเตรียมจัดงาน ๑๑ ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี..เพื่อสังคม

DSC_7704

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมจัดงาน “๑๑ ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี..เพื่อสังคม” วันคล้ายวันสถาปนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

DSC_7702 DSC_7733 DSC_7756

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *