รศ.สุภัทรา ต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่

DSC_7835

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่ ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558

DSC_7819 DSC_7820 DSC_7828 DSC_7829

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *