ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์”

S__31252611ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32  สุวรรณภูมิเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ในการนี้ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ  ประธานจัดการแข่งขัน ได้นำเสนอความพร้อมในการเตรียมการจัดงานภายใต้คำขวัญ “สามัคคี มิตรภาพ  9 ราชมงคล” โดยจะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2559  ณ สนามกีฬา มทร. สุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.พระนคร

สุวรรณภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *