คหกรรมเตรียมนางแบบเดินแฟชั่นโชว์ในงานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 29 ร่วมกับสภาดอกไม้โลก

3 (9)

คหกรรม…เตรียมนางแบบเดินแฟชั่นโชว์ในงานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 29 ร่วมกับสภาดอกไม้โลก

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมนักศึกษาเพื่อเดินแฟชั่นโชว์ชุดดอกไม้จากนักจัดดอกไม้มืออาชีพ ในงานแสดงดอกไม้ประจำปี “ตำนานแห่งไทย จารึกไว้ชั่วนิรันดร์” Mythical Thailand and Beyond เมื่อ 17 ตุลาคม 2558 ซึ่งจะทำการเดินแบบในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพ

3 (8) 3 (7) 3 (6)3 (4)
3 (2)
3 (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *