คหกรรมฯชนะเลิศการแกะสลัก ระดับประเทศไทย คว้าถ้วยรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

คหกรรม-(1)

อ.ศักรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  ร่วมด้วยศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ชนะเลิศการประกวดการแกะสลักผักผลไม้ผสานงานใบตองระดับประเทศ  ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดยสมาคมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย ในงาน Siam Festival 2015 เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *