คหกรรมร่วมงานสภาดอกไม้โลก โชว์เมนูอาหารจากดอกไม้

4-4

คหกรรม..ร่วมงานสภาดอกไม้โลก โชว์เมนูอาหารจากดอกไม้

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสภาดอกไม้โลก (World Flower Council) องค์กรเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมกิจการเกี่ยวกับดอกไม้ทั่วโลก ในงานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 29 “ตำนานแห่งไทย จารึกไว้ชั่วนิรันดร์”( Mythical Thailand and Beyond) ทั้งนี้ ทางสภาดอกไม้โลก ให้เกียรติคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสมบูรณ์ในการจัดงานกาลาดินเนอร์ของสมาชิกสภาดอกไม้โลกจาก 20 ประเทศ โดยทางคณะจัดเมนูอาหารและขบวนโชว์เมนูอาหารจากดอกไม้เพื่อชมและชิม จำนวน 12 ชนิด จัดทำโดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ในการนี้ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.พระนคร ให้เกียรติบรรยายเมนูอาหารภาคภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ร่วมงาน สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เมื่อ 16 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพ

4-124-10 4-9 4-8 4-7 4-6DSC_6153DSC_6177DSC_6181DSC_6193DSC_6201DSC_6143DSC_6145DSC_6160DSC_6195
4-3
4-2 4-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *