คลิปผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง

คลิปผลงานวิจัย ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ และอาจารย์ธวัชชัย แสงน้ำเพชร  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น งานวิจัยเรื่อง      “การย้อมสีด้วยสมุนไพรไทยเพื่อป้องกันรังสียูวี สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ออกอากาศสดรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางสถานีไทยช่อง 3  Family ช่อง 13  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

38474 38471 สิ่งทอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *