คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-30 ตุลาคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ชั้น 3 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mct.rmutp.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 02-665-3777 ต่อ 6803

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *