คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง

สื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

ทางเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *