คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร รับลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับสมัครลูกจ้าวชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 ตุลาคม 2558

ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ราชมงคลพระนคร ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.hec.rmutp.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2665 3500 ต่อ 5220

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *