คณะสื่อสารฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท สื่อสารการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

unnamed (1)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2665-3777 ต่อ 6863, 085-0630647 หรือเว็บไซต์ www.grad.mct.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *