มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดูงานด้านการจัดการความรู้ ราชมงคลพระนคร

DSC_6009            ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดวงแข สุขโข ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

DSC_6011 DSC_6008 DSC_6004 DSC_6012 DSC_6014 DSC_6015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *