ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) 12-16 ตุลาคม 2558

bn_ecommerce

รายชื่อผู้เข้าอบรม  และกำหนดการตารางอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม OpenCart ขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง พระนครเหนือ ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800

สำหรับผู้ที่สนใจขายสินค้าออนไลน์และลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่แล้ว  สามารถตรวจสอบรายชื่อ และ ดูรายละเอียดการอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม OpenCart ขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce)

แผนที่ศูนย์พระนครเหนือ

 

ศูนย์พระนครเหนือ
1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

4 thoughts on “ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) 12-16 ตุลาคม 2558

    • admin cci

      มีช่วงเช้า 8.30 น. – 11.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น. -16.00 น. แล้วแต่ตารางของเเต่ละคณะค่ะ

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *