ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา

11062075_947605651957036_6095849554411303134_n

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน  2 อัตรา ได้แก่ งานบริหารสื่อใหม่ 1 อัตรา งานสื่อสารการตลาด 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มัลติมีเดีย ด้านสื่อสารการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 16กันยายน 2558 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3777 ต่อ 6022

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *