สายใยรักผูกพันธ์ ราชมงคลพระนคร

IMG_1379

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอบคุณและยินดีที่ได้ร่วมงานกับผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ใน ปี2558 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มอบดอกไม้ เพื่อแสดงความเคารพรักวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

IMG_1333 IMG_1336 IMG_1345 IMG_1348 IMG_1350 IMG_1365 IMG_1371 IMG_1373
IMG_1385
IMG_1389 IMG_1401 IMG_1415 IMG_1417

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *