สัมภาษณ์ สถานประกอบการต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อจัดทำวารสารราชมงคล

DSC_3754เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรณพ  ปิยะสินธ์ชาติ ผู้อำนวยการระบบบริหารคุณภาพ  บริษัท จินดาสุข คอมเมอร์เชียล ให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองสถานประกอบการต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชมงคล เพื่อจัดทำวารสารราชมงคล ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนกวดวิชาแคส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *