ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ งานบริหารสื่อใหม่ งานสื่อสารการตลาด เป็นต้น ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งสถาปนิก สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีตามสาขาที่สังกัดกำหนด
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือ สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 16 กันยายน 2558 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3777 ต่อ 6064

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *