ราชมงคลพระนคร เข้ารับพระราชทานบัตรทรงขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรม “Bike for Mom” ปั่นเพื่อแม่

DSC_0131

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานบัตรทรงขอบคุณที่มีน้ำใจร่วมสามัคคีและสนับสนุนกิจกรรม “Bike for Mom” ปั่นเพื่อแม่  ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้ารับพระราชทานบัตรทรงขอบคุณ จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและเป็นประธานในการมอบบัตรทรงขอบคุณ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

DSC_4647 DSC_4666 DSC_4705

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *