ราชมงคลพระนคร ถ่ายทำคลิปวีดีโอแนะนำหลักสูตรทางวิชาการ

DSC_5081

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถ่ายทำคลิปวีดีโอแนะนำหลักสูตรทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนนักศึกษาทั้ง 9 คณะเข้าร่วมการถ่ายทำ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครประเภทโควตาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กันยายน 2558 ได้ที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะวิชา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6409

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *