ราชมงคลพระนครร่วมเจรจาแนะนำหลักสูตรของ คอมพ์เทีย (compTIA)

DSC_7272

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีพร้อมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ Mr.Dennis Kwok ตำแหน่ง Vice President,Asia Pacific Region, CompTIA.จากประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำหลักสูตรของ คอมพ์เทีย (compTIA) ที่มีเนื้อหาทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยและรายวิชาต่างๆ ในสาขาคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *