ราชมงคลพระนครนำวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ในงานเทศกาลไทย ณ ประเทศอียิปต์

S__11960340รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ให้ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 10-15 กันยายน 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ไทยสี่ภาค การแสดงศิลปะการป้องกันตัว มวยโบราณ การแกะสลักผักผลไม้ และการร้อยมาลัย นอกจากนี้อธิการบดียังเข้าพบหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเทศอียิปต์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองประเทศอีกด้วย

S__11960334 S__11960337 S__11960338 S__11960335 S__11960339 S__11960336 S__11960342 S__11960341 S__11960333

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *