รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัคร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 – 31 มกราคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6409

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *