“รศ.สุภัทรา” นำสภาวิชาการ ชมเรือนหมอพร

DSC_4891

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะกรรมการสภาวิชาการซึ่งครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งภายหลังการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9 / 2558  ชม “เรือนหมอพร” ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

DSC_4843DSC_4858DSC_4872DSC_4876
DSC_4878

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *