ผศ.ยุทธภูมิ ได้รับยกย่องนักศึกษาเก่าดีเด่น ม.ศิลปากร

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลพระนคร ที่ได้รับเกียรติประกาศเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558 โดยสมาคมนักศึกษาเก่า ร่วมมือกับสมาคมฯและชมรมนักศึกษาเก่าทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เฟ้นหากลั่นกรองนักศึกษาเก่า ผู้มีความสามารถด้วยศาสตร์และศิลป์ โดดเด่นในวงอาชีพ และสังคมวงกว้างเป็นที่ยอมรับในความสามารถ และคุณงามความดีอันส่งผลสะท้อนถึงภาพพจน์ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช จะเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครอบรอบ 72 ปี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *