นักศึกษา 2 สถาบัน ร่วมฟังบรรยาย หวังนำแนวคิดต่อยอด

DSC_4496-1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “Contemporary Art : ศิลปะร่วมสมัยตะวันออกและตะวันตก” & “Venice Blennale” ซึ่งภายในงานมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

DSC_4494 DSC_4502 DSC_4481 DSC_4398 DSC_4417 DSC_4422 DSC_4376 DSC_4389 DSC_4390 DSC_4414 DSC_4569

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *