นศ.ราชมงคลพระนครสุดเจ๋ง คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43

4นางสาวอรวรรณ เพชรนิล นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหนึ่งในเยาวชนจาก 54 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 43  (World skills 2015) ในสาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (Fashion Technology) ผลปรากฏว่าได้รับเหรียญรางวัลชมเชยพร้อม ใบรับรองความสามารถฝีมือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผลงานนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ผลงานด้านแฟชั่นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  2558  ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *