ทีม “ครูช่างเทเวศร์” ราชมงคลพระนคร รับมอบทุนสนับสนุนจากฮอนด้า

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รับมอบเครื่องยนต์ HONDA WAVE 110 i พร้อมทุนสนับสนุนในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 18/2558 จากบริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที. จำกัด ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ HONDA เพื่อมอบให้กับทีม “ครูช่างเทเวศร์” สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนทักษะวิชาการด้านวิศวกรรมยานยนต์ การเรียนรู้นอกห้องเรียน การทำงานเป็นทีมให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 โดยการแข่งขันครั้งนี้ จะมีขึ้นในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

DSC_0030 DSC_0052 DSC_0053

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *