ดารา นักแสดงชื่นชอบผลงานการออกแบบเสื้อ ผ้าไทย จากราชมงคลพระนคร

S__1843443ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า นายเกชา ลาวงษา นักวิชาการศึกษาของคณะ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ได้ออกแบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแฟชั่นจากผ้าไทยในวิชาโครงการวิจัยเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น เรื่องการออกแบบเสื้อผ้าบุรุษสไตล์เมโทรเซ็กชวล ด้วยเทคนิคการตัดต่อผ้าขิด (Design of Men’s Clothing for Metrosexual style by Khit fabric Patchwork Technique) โดยเป็นผลงานการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ขณะที่นายเกชา ศึกษาในขณะนั้น ผลงานที่ออกแบบจากผ้าไทยมีความทันสมัย โดดเด่น ซึ่งนักแสดงชั้นนำของประเทศ นำไปใช้ในงานพิธีการต่างๆ อาทิ เจมส์ มาร์หรือเจมส์ อัศรสัก ใส่ชุดเข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานกรมธรารักษ์  และ ปอ จักรพงษ์ จันทร์ศิริ นักข่าว พิธีกรและนักแสดงสังกัดIPM. เลือกสวมชุดผ้าไทยของนายเกชา ลาวงษา ได้อย่างสุดเท่ ถือเป็นการพิสูจน์ผลงานด้านการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ
S__1843315S__1843309S__1843310 S__1843450S__1843460S__1843449 S__1843452

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *