ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Marketing in the New Era”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Marketing in the New Era” ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Ad & Pr Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2665-3777 ต่อ 6863

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *