ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำเป็นต้องส่งข้อมูลนักศึกษาให้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรวบรวมทำข้อมูลสถิติต่อไป ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนักศึกษาในการปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเอง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558

นักศึกษาสามารถเข้าปรับปรุงข้อมูลประวัติด้วยตนเองได้ที่

http://203.158.144.140/UpdateCID/

โดยเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ RMUTP Passport จากนั้นให้ทำการเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลประวัติของตนเองให้เป็นปัจจุบัน ดังภาพ

updatecid

ทางมหาวิทยาลัยขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

หากมีข้อสงสัย สอบถาม ติดต่อ
  โทรศัพท์ : 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6783

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *