แจ้งการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)

pers_12_resize

ด้วยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ให้แก่นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2538  โดยมีหลักเกณฑ์ดังแนบ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *