อดีตเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ราชมงคลพระนคร

S__4030490อดีตเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย Ms. Rosalinda  V. Tirona และ Dr. Teresita Paed- Pedrajas ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ ในฐานะตัวแทนของ the World Council for Curriculum and Instruction International Executive Board เข้าเยี่ยมชม ราชมงคลพระนคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงาน the Fifth National and First ASEAN Student Teachers’ Conference : WCCI Response to the ASEAN Integration Community via Strengthening the Teacher Education  Program  and Research ซึ่งจะจัดขึ้น ณ  St. Paul College of Pasig , St. Paul Road, corner Meralco Avenue, Pasig  City ,ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2558

S__4030489 S__4030491 S__4030492

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *