ราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ปฏิบัติงาน “Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่”

DSC_2988รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กพศ. และนักศึกษาจิตอาสา จาก 9 คณะ รวมทั้งสิ้น 53 คน ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดขบวน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่” ถวายเป็นราชสดุดี สนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา06.30 – 14.30 น. ณ จุดรับลงทะเบียนสนามม้านางเลิ้ง (ราชตฤณสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

 

DSC_2981 DSC_3001 DSC_3006 DSC_3013 DSC_3023 DSC_3028 DSC_3030 DSC_3036 DSC_3049 DSC_3075 DSC_3083 DSC_3108 DSC_3112 DSC_3119 DSC_3127 DSC_3132

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *