ราชมงคลพระนคร น้อมดวงใจถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๓ พรรษา มหาราชินี

DSC_5565

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ  ๑๒  สิงหามหามงคล  เฉลิมพระชนม์  ๘๓  พรรษา   มหาราชินี  โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป  สวดเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ  และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่ม  ทั้งนี้ยังได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการ์ดวันแม่ พร้อมคำบรรยายบอกรักแม่  ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จากโรงเรียน  และสถาบันที่เข้าร่วมการประกวด จัดโดยกองศิลปวัฒธรรม  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

DSC_5547 DSC_5556 DSC_5627 DSC_5638 DSC_5663 DSC_5668 DSC_5677 DSC_5682 DSC_5685 DSC_5686 DSC_5691 DSC_5694 DSC_5695 DSC_5698 DSC_5704

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *