ราชมงคลพระนครแจ้ง วัตถุต้องสงสัยหน้ามหาวิทยาลัยเป็นเพียงกล่องโฟมเปล่า

DSC_3243

เวลา 14.10 น. นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รักษาราชการแทนอธิการบดีราชมงคลพระนคร ชี้แจ้งว่า ตรวจพบวัตถุต้องสงสัย บริเวณประตูข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกล่องโฟม วางบนตู้โทรศัพท์ ทีโอที เจ้าหน้าที่ ม.พัน4รอ. ได้ทำการปิดถนน กันประชาชนให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัย ทั้งนี้ได้แจ้งให้นักศึกษาอยู่บริเวณด้านในมหาวิทยาลัย ในการนี้ เจ้าหน้าที่อีโอดี เข้าตรวจสอบแล้วพบเป็นกล่องโฟมเปล่า ไม่ใช่วัตถุระเบิด จึงขอให้ทุกท่านคลายความกังวล

S__17735698 S__17735697 3075329952415

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *