ราชมงคลพระนครเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Leeds Beckett University

27-8-15

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Mr. David Hind ตำแหน่ง Head of School, Event Tourism and Hospitality of Leeds Beckett University ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อ27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์)

Leeds Beckett University  1 Leeds Beckett University 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *