รศ.สุภัทรา ให้สัมภาษณ์นิตยสารกุลสตรี

DSC_3299

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์นิตยสารกุลสตรี คอลัมน์ Woman in frame ในประเด็นด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ Digital University เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ นิตยสารกุลสตรีมีกำหนดเผยแพร่ในเดือนตุลาคมนี้
DSC_3367 DSC_3374

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *