มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้อมสักการะบวงสรวง รำลึกถึง กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤธิ์

DSC_5447เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการวันรพีรำลึก  โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน

ภายในงาน จัดให้มีพิธีบวงสรวง ณ ลานพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร 9 คณะ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา     ร่วมวางพวงมาลา การสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ และพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เจิมแม่พิมพ์เหรียญกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ การอ่านกลอนสดุดีรพีพัฒน์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องด้วยพื้นที่ของวังรพีพัฒน์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

DSC_5452 DSC_5462 DSC_5471 DSC_5474 DSC_5529 DSC_5531 DSC_5533

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *