พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 และงานเปิดโลกกิจกรรม

“พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2558 และงานเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 นใ
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *