ราชมงคลพระนครจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558

DSC_3555

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2558  ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจาก 9 คณะเข้าร่วมจำนวนมาก ในช่วงเช้าเริ่มจากพิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้นตัวแทนนักศึกษากล่าวนำสวดมนต์และบทไหว้ครู นายกองค์การนักศึกษากล่าวนำปฏิญาณตน ต่อด้วยพิธีไหว้ครูโดยตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู หลังจากนั้น รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้เจิมตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแลเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น และนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11 ในช่วงบ่ายเป็นงานเปิดโลกกิจกรรม ณ โถง ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

DSC_3505DSC_3515DSC_3525 DSC_3533 DSC_3535

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *