8 กรกฎาคม วันสภาปนาราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

DSC_1480

วันที่ 8 กรฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ซึ่งปีนี้ ครบรอบ 67 ปี ภายในงานมีการบวงสรวงพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษามากมาย มาร่วมในพิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *