อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ติดตามความก้าวหน้าด้านการศึกษาพร้อมมอบตำราแก่นักศึกษาทุนพระราชทานฯ

11720374_930179977024170_1566513932_o

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) ได้รับเชิญจาก The ADIUT (Assemblee des Directeurs d’ IUT) ระหว่าง 24-28 กรกฎาคม 2558 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการศึกษาของนายพรเทพ กำเนิดพลต นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร นักศึกษาทุนพระราชทานฯ 1 ใน 8 ราย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาเทคโนโลยีฝรั่งเศส ในการนี้ อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ได้นำหนังสือ ตำราภาษาไทย มอบให้นายพรเทพ เนื่องจาก ต้องพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดาฯ ให้มหาวิทยาลัยฯ จัดหาหนังสือดังกล่าวแก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ทั้งนี้ อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ยังได้มอบหนังสือและตำราด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯดังกล่าวด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *